Veterinär Linda Berggren


Jag heter Linda Berggren och är från Luleå. Jag har läst 5,5år på Uppsala veterinärhögskola, i Ulltuna. Under skoltiden så praktiserade jag som besiktningsassisten på slakteri och har sommarjobbat hos Distriksveterinärerna i Vilhelmina/Lycksele.

Efter utbildningen har jag arbetat 3år hos Distriktsveterinärerna i Luleå och slutet av 2009 startade jag en egen praktik på Örnäset i Luleå. Alla djur är välkomna.

Själv har jag katt, hund, fiskar och två hästar.


Välkomna !Linda & Zlatan